سایه چگونه کار می کند؟

توانت رو ثبت کن

بگو چه توانی داری (کالا، خدمات و ...) و به چند تا سوال مربوط به اون توان جواب بده

نیازمندت رو انتخاب کن

ما کسانی که به توان ثبت شده تو نیاز دارن رو نشون می دیم؛ خودت یکی رو انتخاب کن

توانت رو ارائه بده

مرکز مرتبط با اون نیازمند، باهات هماهنگ میشه تا توانت رو به نیازمند ارائه بدی

نیازهای پیشنهادی

نیاز به شلوار

خیریه مسجد امام علی (ع) شهرک ده میر

100,000 تومان

اجاق گاز

خیریه مسجد صاحب الزمان (عج) روستای ...

500,000 تومان

واکر

خیریه محلی صاحب الزمان (عج) (شکیب)

200,000 تومان

جارو برقی

خیریه پروانه ها

800,000 تومان

33,128

همه نیازها

6,962

نیازهای رفع شده

1,157

تعداد مراکز خیریه