سال 97، سال پاگرفتن سایه بود، سالی که تونستیم سایه رو به بهره‌برداری برسونیم و دوستان بسیار گرانقدری در این راه همراهی‌مون کردن؛ سالی که تونستیم به موفقیت‌های به ظاهر کوچیکی دست پیدا کنیم که در کنار هم، پله‌هایی برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگتر بودن. سالی که در کنار هم اشک ریختیم و لبخند زدیم و قلبمون ذوب شد در بزرگی روح بعضی آدما، عشقی که تو دلمون بود خستگی و بی‌خوابی رو ازمون گرفت و سعی کردیم هر روز با انگیزه و قدرت بیشتر پیش بریم…
ولی می‌دونید، قضیه اینه که بدون همراهانمون، بدون شما، هرگز نمی‌تونستیم حتی به نزدیکی جایی که هستیم برسیم، گرچه می‌دونیم که هنوز خیییلی جای کار داریم و باید خیلی خیلی بیشتر تلاش کنیم.
سال 98 سالیه که باید چند برابر قبل زحمت بکشیم، سایه هنوز خیلی جوانه اما عشق و انگیزۀ زیادی پشتشه، تا به امروز بیش از 6هزار نیاز برطرف شدن و امیدواریم با کمک هم بتونیم به هموطنامون کمک کنیم و هر روز گره از کار افراد بیشتری باز بشه.
دوستتون داریم،
#سایه_تون_مستدام!