همونطور که جناب سعدی فرموده، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار… ما هم دلمون طاقت نیوورد و راه افتادیم به سمت لرستان، تو شهر دلفان مستقر شدیم و خواستیم در حد خودمون، فعالیتی رو انجام بدیم…
سعی کردیم با معتمدین محلی و فعالین حوزۀ کمک‌رسانی دیداری داشته باشیم و بتونیم با کمک اونا، نیازهارو ثبت کنیم و کمک‌های مردمی که دریافت شده رو ساماندهی کنیم، چون گاهی وقتا کمک می‌رسه، اما خوب مدیریت نمی‌شه و دیر به دست نیازمند می‌رسه یا اصلا نمی‌رسه.
در واقع قصد ما اینه که سایه رو پیاده‌سازی کنیم تا خانواده‌های آسیب دیده و نیازهاشون ثبت بشن، تا راحت‌تر برای رفع اون نیازها اقدام بشه . بیشتر خانواده‌ها الان در اینجا به کمک احتیاج دارن و سازماندهی و رسیدگی به نیازهای مردم، به اندازۀ خارج کردن آب از خونشون ضرورت و اهمیت داره