هم‌سایه هم باشیم

و حالا... سایه ها جمع شده اند که مهر و ماه ببخشند به قلبهای ناامید... جمع شده اند تا رزق شوند بر زندگی های بی روزی، سقف شوند بر خانه های بی سقف، مامن شوند برای کودکان بی تکیه گاه، ماهی گیری یاد بدهند به کسانی که بی گمان ماهی گیری کلید…
,

هم‌سایه هم باشیم

ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز هوا آفتابیه و گرم! خیابونها شلوغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌...خاکستری و شاید کمی خسته... و جایی در میان این همه شلوغی کودکی نشسته؛ تنها...شاید خاکستری! و شاید کمی خسته... از تکرارِ کلمات و زیبا سازی ادبی هم که بگذریم، بهتر اس…

ماه رهایی

طرح آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد در ماه مبارک رمضان پیوند زدیم، بین دلهایمان با کودکان، بین فکرهایمان با پدرهای شرمنده، هم سایه شدیم... محبت کار خودش را کرد... خنداندیم ؛ کمک کردیم؛ همدلی کردیم تا به اینجا رسیدیم! اینجایی که چراغ …
,

هم‌سایه هم باشیم

پشت هر حرفی داستانی است و پشت هر نگاه، مِهری... بیا اینطور فکر کنیم... سآیه می‌شود چتر، برای یک روز بارانی که تو نگهش داری بالای سر یک پیرمرد تا خیس نشود... سآیه می‌شود یک آغوش پُر مهر برای کودکی که در خیابان گم شده... سآیه‌ها جمع م…
,

قربون صدقه

طرح قربانی مرغ به نیت سلامتی همچنین رفع بلا و اهدا به نیازمندان در تمام لحظه‌های زندگی‌اش دوست خدا بود و وقتی تمام جانش را که فرزندش بود، تسلیم کرد، از همیشه "خلیل الله"تر. قربانی کردن این عشق، پیش رسیدن به قُربِ عشقی بزرگ‌تر، در مرام ابرا…
,

سایه همه جا هست

سایه همه جا هست... میگن هر جا نور باشه سایه هم هست.. یا بهتر بگیم، اگه نور نباشه سایه ای هم نیست... شما تاحالا دیدین نور نباشه، ولی سایه باشه؟! قشنگی سایه هم به همینه... به اینکه در کنار نوره که تازه ارزش میگیره... نور سایه، شما ه…

هم‌سایه هم باشیم

و حالا... سایه ها جمع شده اند که مهر و ماه ببخشند به قلبهای ناامید... جمع شده اند تا رزق شوند بر زندگی های بی روزی، سقف شوند بر خانه های بی سقف، مامن شوند برای کودکان بی تکیه گاه، ماهی گیری یاد بدهند به کسانی که بی گمان ماهی گیری کلید…
,

هم‌سایه هم باشیم

ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز هوا آفتابیه و گرم! خیابونها شلوغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌...خاکستری و شاید کمی خسته... و جایی در میان این همه شلوغی کودکی نشسته؛ تنها...شاید خاکستری! و شاید کمی خسته... از تکرارِ کلمات و زیبا سازی ادبی هم که بگذریم، بهتر اس…

ماه رهایی

طرح آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد در ماه مبارک رمضان پیوند زدیم، بین دلهایمان با کودکان، بین فکرهایمان با پدرهای شرمنده، هم سایه شدیم... محبت کار خودش را کرد... خنداندیم ؛ کمک کردیم؛ همدلی کردیم تا به اینجا رسیدیم! اینجایی که چراغ …
,

هم‌سایه هم باشیم

پشت هر حرفی داستانی است و پشت هر نگاه، مِهری... بیا اینطور فکر کنیم... سآیه می‌شود چتر، برای یک روز بارانی که تو نگهش داری بالای سر یک پیرمرد تا خیس نشود... سآیه می‌شود یک آغوش پُر مهر برای کودکی که در خیابان گم شده... سآیه‌ها جمع م…
,

قربون صدقه

طرح قربانی مرغ به نیت سلامتی همچنین رفع بلا و اهدا به نیازمندان در تمام لحظه‌های زندگی‌اش دوست خدا بود و وقتی تمام جانش را که فرزندش بود، تسلیم کرد، از همیشه "خلیل الله"تر. قربانی کردن این عشق، پیش رسیدن به قُربِ عشقی بزرگ‌تر، در مرام ابرا…
,

سایه همه جا هست

سایه همه جا هست... میگن هر جا نور باشه سایه هم هست.. یا بهتر بگیم، اگه نور نباشه سایه ای هم نیست... شما تاحالا دیدین نور نباشه، ولی سایه باشه؟! قشنگی سایه هم به همینه... به اینکه در کنار نوره که تازه ارزش میگیره... نور سایه، شما ه…