مرکز

خیریه محلی دلگشا (دژکام - جابری)

میدان کلانتری خ درودیان ک نظرآهاری داخل سرای محله دلگشا

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

خیریه محلی دلگشا (دژکام - جابری)

این خیریه محلی به همت یک فعال اجتماعی (خانم) برای حمایت از خانواده‌های بی بضاعت محله راه اندازی شده است. با جمع آوری کمک‌های مردمی در تامین بسته‌های غذایی، پوشاک، درمانی و جهیزیه از خانواده‌ها حمایت می‌کند.

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

مواد غذایی

همسر بیمار و بیکار میباشد مستاجر هستند دارای ۳فرزند باکار خدماتی امورا...

300,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

همسر بیمار میباشد و دکتر اجازه کارکردن نداده مستاجر هستند دارای دوفرزن...

300,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

یخچال و فریزر

همسر فوت کرده مستاجر هستند هیچ نوع درامدی جز یارانه ندارند دختر عقد کر...

6,000,000 تومان

مواد غذایی

همسر کارگر میباشد بیمارهستند مستاجرمیباشند یک دختر عقد کرده دارد درامد...

60,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

همسرفوت کرده یک دختر محصل دارد مستاجر میباشد با رست فروشی امورات خود ر...

60,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

همسر کارگر فصلی میباشد خانواده ۵نفره هستند دو تا فرزند محصل مستاجر هست...

60,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

اعضای این مرکز

کاربر

منظر جوادی

نظرات مرکز