مرکز

شهرستان های تهران

میدان شهر ری جاده قم ک ش اخبارزاده پ 9

5

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

شهرستان های تهران

اعضای این مرکز سال‌هاست که فعالیت خود را در عرصه کمک‌رسانی شروع کرده‌اند و قصد داشته با فعالیت جدی در این زمینه به نیازمندان تحت پوشش خود امید تازه ای بدهند و مشکلاتشان را رفع کنند.

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

ماشین لباسشویی

صدیقه خانم حدود 65 ساله میباشند همسرشان سالهاست فوت کرده یک دختر دارند...

3,000,000 تومان

مواد غذایی

صدیقه خانم حدود 65 ساله میباشند همسرشان فوت کرده یک دختر دارند که طلاق...

400,000 تومان

ماشین لباسشویی

سمیه خانم همسرشان 3ساله در زندان هستند خودشان کارگر خدماتی هستند و نظا...

3,000,000 تومان

مواد غذایی

سمیه خانم همسرشان سالهاست در زندان هستند مستاجر هستند به کمک خیرین زند...

400,000 تومان

مواد غذایی

حمید آقا به تنهایی زندگی میکنند مستاجر میباشند به خاطر انحراف چشم دچار...

400,000 تومان

تعمیر و اجاره خانه

لاله خانم از همسر جدا شده اند و خودشان با فروشندگی لباس درآمد زایی میک...

1,800,000 تومان

اعضای این مرکز

کاربر

سمانه پوراکبر

کاربر

مهدی رفیعی

کاربر

هادی جهانگیری

نظرات مرکز

عباس  کوچیان مقدم کاشی

عباس کوچیان مقدم کاشی

1399/01/19

سلام و خدا قوت مهربانان