مرکز

استان کرمانشاه

کرمانشاه بلوار ظفر شمالی کوی ارغوان پ132

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

استان کرمانشاه

توضیحی ثبت نشده است

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

تعمیر و اجاره خانه

این خانواده دارای دو دختر به نام های صنم و سدنا است، صنم دیسترفی عضلان...

1,890,000 تومان

انجام شد

تعمیر و اجاره خانه

پدر خانواده کارگر بوده و در اثر تومور سرطانی به رحمت خدا رفته و مادر ...

2,000,000 تومان

انجام شد

یخچال و فریزر

این خانم سال گذشته همسرش را از دست داده و هیچ فرزندی نیز ندارد. تنها م...

900,000 تومان

انجام شد

یخچال و فریزر

مادر خانواده دیابت دارد و در حال حاضر دو دخترش یکی صرع و دیگری سرطان د...

1,000,000 تومان

انجام شد

اشتغال زایی

پدر خانواده کارگر است و میزان درآمد بسیار کم است و مادر برای تامین مخا...

1,000,000 تومان

انجام شد

جهیزیه

سرپرست خانواده سکته کرده طوریکه قادر به حرکت نیست و توان کار کردن ندار...

5,840,000 تومان

انجام شد

اعضای این مرکز

حسین  میدان میری

حسین میدان میری

کاربر

علی حسینی فر

محمد رضا سهیلی

محمد رضا سهیلی

نظرات مرکز