خیریه مسجد ابوذر غفاری

زاهدان- بلوار رسالت. روبه روی رسالت 42. مسجد ابوذر غفاری

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

خیریه مسجد ابوذر غفاری

این مرکز در یک سال اخیر فعالیت خود را در زمینه محرومیت زدایی و کمک به محرومین استان سیستان و بلوچستان آغاز کرده است و در تلاش است تا بتوانند به مردم محروم منطقه خود کمک نمایند

تمام نیازها

انجام شده

در حال انجام

بسته غذایی ضروری

سرپرست خانوار بیکار و گرفتار اعتیاد می باشد 6 فرزند دارند تنها منبع در...

250,000 تومان

اهدا شده

بسته غذایی ضروری

پدر خانواده فوت شده است مادر سرپرست میباشد دو فرزند دارد در محله محروم...

250,000 تومان

اهدا شده

بسته غذایی ضروری

سرپرست خانوار بیکار و گرفتار اعتیاد می باشد دو فرزند دارند تنها منبع د...

250,000 تومان

اهدا شده

بسته غذایی ضروری

سرپرست خانوار بیکار می باشد دو فرزند دارند همسرش کار پرستاری بچه انجام...

300,000 تومان

بسته غذایی ضروری

سرپرست خانوار بیکار می باشد و اعتیاد دارد 5فرزند دارند هیچگونه درآمدی ...

300,000 تومان

بسته غذایی ضروری

ایشان به دلیل ضایعه نخاعی توانایی راه رفتن ندارند از ویلچر استفاده می ...

300,000 تومان

اعضای این مرکز

مهدی خوبانی

نظری روی این مرکز ثبت نشده است