استان فارس

استان فارس

شیراز _ خیابان نه دی _ کوچه سرباغ_ پلاک 114

5

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

استان فارس

قریب به دو سال است که این مرکز در حال فعالیت می باشد و در عرصه های محرومیت زدایی و ایتام و رفع آسیب های اجتماعی فعالیت دارد

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

مواد غذایی

مددجو خانمی است که سرپرستی دو فرزندش را برعهده دارد و به بیماری اعصاب ...

350,000 تومان

مواد غذایی

مددجو خانمی است که سرپرستی پسرش را به عهده دارد او با قلاب بافی مخارج ...

350,000 تومان

مواد غذایی

سرپرست خانواده معلولیت جسمی حرکتی دارد و شغلی ندارد و تنها راه درآمد ا...

350,000 تومان

مواد غذایی

مددجو خانمی است که خود سرپرستی فرزندانش را به عهده دارد و تنها راه در...

350,000 تومان

مواد غذایی

مددجو خانمی است که همسرش فوت کرده و سرپرستی دو فرزندش را بر عهده دارد ...

350,000 تومان

مواد غذایی

مددجو خانمی است که همسرش از کار افتاده است و شغلی ندارد و هم چنین فرزن...

350,000 تومان

اعضای این مرکز

حسین  ملایی

حسین ملایی

کاربر

شهر راز

نظرات مرکز

کاربر

سینا لبوحسینی

1399/02/15