استان فارس

استان فارس

شیراز _ خیابان نه دی _ کوچه سرباغ_ پلاک 114

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

استان فارس

قریب به دو سال است که این مرکز در حال فعالیت می باشد و در عرصه های محرومیت زدایی و ایتام و رفع آسیب های اجتماعی فعالیت دارد

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

بخاری

ابوالفضل نابینای مادرزاد هست و با دختری کم بینا ازدواج کرده و به دلیل ...

500,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

کمک هزینه اجاره خانه

مریم یک دختر روستایی است که چندین ساله به خاطر کار شوهرش مهاجرت کردن ب...

4,000,000 تومان

تجهیزات ساختمانی

سرپرست خانواده دچار بیماری اعصاب و ریه می باشدو همچنین تحت پوشش بهزیست...

2,000,000 تومان

انجام شد

بسته غذایی ضروری

ایشون کارگر ساختمانی هستن. و بخاطر مشکل نارسایی قلبی ، نمی تونن مدام ک...

300,000 تومان

بخاری

سرپرست خانواده نابینا هست و تنها راه درآمدشون یارانه هست و کمک اندک به...

450,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

جارو برقی

سرپرست خانواده کارگر ساختمانی میباشند به علت ناراحتی قلب و کلیه دیگر ق...

600,000 تومان

اعضای این مرکز

حسین  ملایی

حسین ملایی

کاربر

شهر راز

نظرات مرکز