خیریه نیک اندیش

زابل

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

خیریه نیک اندیش

توضیحی ثبت نشده است

تمام نیازها

انجام شده

در حال انجام

بسته غذایی ضروری

این فرد دختر معلول و بدون سرپرست میباشد در شرایط بسیار سختی زندگی میکن...

200,000 تومان

بخاری

این شخص نیاز یه وسایل گرمایشی دارد و در شرایط سختی زندگی میکند و هزینه...

300,000 تومان

لباس گرم مردانه

این شخص نیازمند لباس گرم میباشد لذا بخاطر نداشتن درامد مالی ناتوان به ...

150,000 تومان

بخاری

این شخص نیاز به وسیله گرمایشی دارد ایشان بی سرپرست میباشد با مادر مریض...

300,000 تومان

بسته غذایی ضروری

این شخص نیاز به مواد غذایی دارد ایشان مریض و معلول جسمی میباشن و تمنای...

200,000 تومان

بسته غذایی ضروری

این فرد نیاز به مواد غذایی دارد ایشان بی سرپرست میباشد و هیچ درامد مال...

200,000 تومان

اعضای این مرکز

سمیه کرم بیگی

زهرا اسماعیلی

نظری روی این مرکز ثبت نشده است