خیریه مسجد محمد رسول الله (ص) روستای بهرام آباد

شهرستان هامون.روستای بهرام آباد. مسجد محمدرسول الله (ص)

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

خیریه مسجد محمد رسول الله (ص) روستای بهرام آباد

مسجدی قدیمی که به همت افراد روستا و بنیاد برکت مهر نوسازی شده است که فعالیت خیریه در آن توسط یک خانم اداره می شود. شغل مردم روستا کشاورزی بوده که به دلیل نبود آب در حال حاضر بیکار هستند.

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

یخچال و فریزر

ایشان سرپرست خانواده وکشاورزمی باشدوبه دلیل بالابودن هزینه های کالاوغی...

1,200,000 تومان

بسته غذایی ضروری

ایشان خانه داروبیکارمی باشدومنبع درآمدی نداردونیازمندسبدغذایی نیزمی با...

300,000 تومان

کولر

ایشان بی سرپرست وخانه دارمی باشدوبه دلیل بالابودن هزینه های کالاایشان...

1,200,000 تومان

یخچال و فریزر

ایشان بی سرپرست وخانه دارمی باشدوبه دلیل بالابودن هزینه های کالاایشان ...

1,100,000 تومان

ماشین لباسشویی

ایشان سرپرست خانواده وخادم مسجدمی باشدوبه دلیل اینکه درآمدی که ازحادمی...

1,200,000 تومان

تلویزیون

ایشان سرپرست خانواده وخادم مسجدمی باشدوبه دلیل بالابودن هزینه های کال...

1,000,000 تومان

اعضای این مرکز

مریم سرگزی

محمد رضا محمد قاسم

نظرات مرکز