خیریه مسجد حضرت ولیعصر(عج) روستای چاه میرک شهرستان دلگان

شهرستان دلگان.روستای چاه میرک.مسجد حضرت ولیعصر(عج)

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

خیریه مسجد حضرت ولیعصر(عج) روستای چاه میرک شهرستان دلگان

اعضای این مرکز به تازگی فعالیت خود را در زمینه کار خیر آغاز کرده‌اند و با شناسایی نیازمندان روستاهای همجوار سعی دارند تا گامی برای بهبود شرایط منطقه خود بردارند.

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

خدمات پزشکی مغز و اع...

سرپرست خانواده دارای دو فرزند و ساکن مناطق جنوب کشور استان سیستان و بل...

500,000 تومان

کمک هزینه تحصیل

سرپرست خانواده دارای دو فرزند و در حال تحصیل در حوزه می باشد و نزدیک ب...

300,000 تومان

تجهیزات ساختمانی

سرپرست خانواده دارای همسر و ساکن مناطق محروم سیستان و بلوچستان می باشد...

300,000 تومان

تجهیزات ساختمانی

سرپرست خانواده دارای همسر و یک فرزند و ساکن مناطق محروم سیستان و بلوچس...

500,000 تومان

تجهیزات ساختمانی

سرپرست خانواده دارای همسر و ساکن مناطق محروم و فقیرنشین جنوب سیستان و ...

200,000 تومان

تجهیزات ساختمانی

سرپرست خانواده دارای همسر و ساکن مناطق محروم و فقیرنشین جنوب کشور می ب...

350,000 تومان

اعضای این مرکز

محمد رضا محمد قاسم

روح الله لطیفی

نظرات مرکز