مرکز

معمولان

لرستان _ معمولان _ خیابان امام _ کوچه بهزیستی _ پلاک 57115439/68

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

معمولان

با توجه به وقوع سیل لرستان و وجود تلفات و خرابی‌های بسیار در شهر معمولان، این مرکز در بخش کمک‌رسانی به خانواده‌های سیل‌زده و آسیب‌دیده فعال است و تلاش دارد بعد از این روزهای سخت مرهمی برای این افراد باشد.

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

مواد غذایی

خانمی خانه دار، که سرمرست ایشان کارگر فصلی با درآمدی ناچیز، که جز ی...

500,000 تومان

مراکز ترک اعتیاد

جوانی ۳۲ساله که مبتلا به مصرف مواد مخدر شیشه شده دارای پدر و مادری مر...

1,500,000 تومان

مراکز ترک اعتیاد

جوانی ۲۴ساله که مبتلا به مصرف مواد مخدر شیشه شده ،دارای پدر و مادری مر...

1,500,000 تومان

تبلت

مدد جو دانش آموز سال دوم راهنمایی درس می خواند با برادرش دوقلو هستند و...

4,000,000 تومان

مواد غذایی

مدد جو خانمی خانه دار، دارای سه فرزند دو پسر دانش آموز پایه دوم راهنم...

500,000 تومان

مواد غذایی

مادر مسن و سرپرست خانواده است، که فرزندانش متاهل و در شهرستان ساکن می ...

400,000 تومان

اعضای این مرکز

فاطمه  خرسند

فاطمه خرسند

کاربر

فاطمه زهرا کاظمی

نظرات مرکز