مرکز نیکوکاری بشری

مرکز نیکوکاری بشری

قم خیابان امام خمینی جنب بانک پارسیان پلاک121 طبقه دوم مرکز نیکوکاری بشری کد پستی:3718785461

5

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

عکس مرکز

مرکز نیکوکاری بشری

مرکز نیکوکاری بشری یکی از خیریه های برتر استان قم می باشد. این مرکز از سال 1397با کسب مجوز رسمی از کمیته امداد و تحت نظارت نهادهای رسمی توسط جمعی از طلاب داوطلب با هدف خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر شروع به فعالیت نموده است.

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

تعمیر و اجاره خانه

سرپرست خانواده در حال تحصیل می باشد و طلبه است. سه ساله که ازدواج کرده...

5,000,000 تومان

مواد غذایی

با توجه به بالا بودن هزینه های جاری این خانوار جهت تهیه گوشت قرمز ...

50,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

با توجه به بالا بودن هزینه های جاری این خانوار جهت تهیه گوشت قرمز ...

50,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

با توجه به بالا بودن هزینه های جاری این خانوار جهت تهیه گوشت قرمز ...

50,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

با توجه به بالا بودن هزینه های جاری این خانوار جهت تهیه گوشت قرمز ...

50,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

با توجه به بالا بودن هزینه های جاری این خانوار جهت تهیه گوشت قرمز ...

100,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

اعضای این مرکز

کاربر

هاشم فدایی

امیرحسین طاهری

امیرحسین طاهری

محمد   دهقانی شورکی

محمد دهقانی شورکی

نظرات مرکز

نفیسه حبیبی

نفیسه حبیبی

1399/04/25

بسیار مرکز پیگیر و نحوه فعالیتشان دقیق است. خدا قوت