مرکز

کلات

کلات

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

کلات

توضیحی ثبت نشده است

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

خدمات پیک موتوری

با توجه به اینکه توسط خیرین به این مدد جو سمعک اهدا شده جهت جا به جای...

30,000 تومان

انجام شد

جابجایی بار با وانت

با توجه به اینکه توسط خیرین به این مدد جو وسیله ای برای منزلش اهدا شد...

250,000 تومان

انجام شد

جابجایی بار با وانت

با توجه به اینکه توسط خیرین به این مدد جو وسیله ای برای منزلش اهدا شد...

100,000 تومان

انجام شد

خدمات پیک موتوری

با توجه به اینکه توسط خیرین به این مدد جو موادغذایی اهدا شده جهت جا ...

30,000 تومان

بسته غذایی ضروری

مددجو پیرزنی تنها است که سالها پیش همسرش را از دست داده و بچه ها هم ه...

250,000 تومان

بسته غذایی ضروری

مددجو از معلولیت شدید رنج می برد و قادر به کار کردن نیست و دو فرزند ای...

350,000 تومان

انجام شد

اعضای این مرکز

فریده صاحبی

فریده صاحبی

زهرا ابراهیمی

زهرا ابراهیمی

نظرات مرکز