مرکز

کلات

کلات -بلوار امام رضا(ع)-انتهای کوچه امام علی (ع)-مجتمع فرهنگیان-فاز دو واحد 2پ2

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

کلات

توضیحی ثبت نشده است

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

تعمیر و اجاره خانه

سرپرست هشتاد ساله سکته مغزی کرده و زمینگیر است و او به همراه سه فرزند...

3,000,000 تومان

لوازم تحریر

خانواده ای بی بضاعت و کارگر که در شرایط تورم اقتصادی برای نیازهای اول...

500,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

فرش و گلیم

سرپرست این خانواده شش سال است که به جرم مواد مخدر در زندان است و همسر...

2,500,000 تومان

لوازم تحریر

سرپرست کارگر ساده روز مزد که در شرایط بدی زندگی میکند و درآمدش کفاف...

500,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

اجاق گاز

پیرمردی که به همراه همسرش در یک روستا به سختی روزگار می گذراند. به شدت...

1,500,000 تومان

لوازم تحریر

مادری تنها با دو فرزند محصل در یک روستا بدون هیچگونه منبع درآمد ...

500,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

اعضای این مرکز

سیده الهه ناز حبیبی زاده

سیده الهه ناز حبیبی زاده

زهرا ابراهیمی

زهرا ابراهیمی

نظرات مرکز