مرکز

مرکز نیکوکاری جوادالائمه بیرجند

بیرجند صمدی ۶ مسجد جوادالائمه

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

مرکز نیکوکاری جوادالائمه بیرجند

مرکز نیکوکاری جوادالائمه فعال در حوزه جمع آوری و توزیع کمکهای نقدی و غیر نقدی، ایتام و نیازمندان و بیماران نیازمند،اشتغالزایی، تامین جهیزیه

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

مواد غذایی

سرپرست خانواده سالمند و ازکارافتاده می باشد و توان انجام کار ندارد. سه...

500,000 تومان

مواد غذایی

خانواده بسیار ضعیف و با سرپرست سالمند و بیمار می باشد. همسرش نیز بیمار...

500,000 تومان

مواد غذایی

خانواده بسیار ضعیف، دارای 6 فرزند شامل 5 دختر و یک پسر که 4 فرزند دختر...

500,000 تومان

انجام شد

مواد غذایی

سرپرست خانواده از کارافتاده و دارای خانواده پرجمعیت 5 نفره می باشد. در...

300,000 تومان

انجام شد

مواد غذایی

سرپرست خانواده سالمند، از کارافتاده و بیمار می باشد. همسرش هم دچار بیم...

300,000 تومان

انجام شد

مواد غذایی

سرپرست خانواده سالمند، بیمار و ازکارافتاده است. و همسرش نیز بیمار می ب...

300,000 تومان

انجام شد

اعضای این مرکز

کاربر

مریم دهنوی

نظرات مرکز