مرکز نیکوکاری نیکان جیرفت

مرکز نیکوکاری نیکان جیرفت

جیرفت خیابان شفا روبروی مسجد رقیه س

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

عکس مرکز
عکس مرکز
عکس مرکز
عکس مرکز
عکس مرکز

مرکز نیکوکاری نیکان جیرفت

جیرف و جنوب کرمان

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

مواد غذایی

این خانم سرپرست خانواده 5نفره است ،همسرش به مدت 4سال دچار بیماری مفصل...

400,000 تومان

مواد غذایی

ایشان مدت 2سال است که تصادف کرده ،قبلا شغلش کارگری بوده و هیچ درامدی ن...

300,000 تومان

مواد غذایی

این خانم سرپرست خانواده 5نفره است همسرش زندان است وباید با کارگری مخا...

500,000 تومان

آبگرمکن

این خانم سرپرست خانواده 4نفره است ،همسرش اعتیاد دارد و بیکار است ،درام...

1,300,000 تومان

تعمیر و اجاره خانه

ایشان به مدت یکسال است ازدواج کرده ، درخانه اجاره ای زندگی می کند ،شغ...

5,000,000 تومان

خدمات پزشکی مغز و اع...

ایشان به دلیل سکته مغزی از کار افتاده هست واز ناحیه کمر و ستون فقرات ...

700,000 تومان

اعضای این مرکز

امین امینی کیا

امین امینی کیا

نظرات مرکز