مرکز نیکوکاری نیکان جیرفت

مرکز نیکوکاری نیکان جیرفت

جیرفت خیابان شفا روبروی مسجد رقیه س

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

عکس مرکز
عکس مرکز
عکس مرکز
عکس مرکز

مرکز نیکوکاری نیکان جیرفت

جیرف و جنوب کرمان

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

تعمیر و اجاره خانه

این خانم با دخترش زندگی میکند مدت 8سال است که طلاق گرفته علت طلاق (اعت...

3,000,000 تومان

بخاری

این خانم با دخترش زندگی میکند مدت 8سال است که طلاق گرفته علت طلاق (اعت...

800,000 تومان

مواد غذایی

این خانم با دخترش زندگی میکند مدت 8سال است که طلاق گرفته علت طلاق (اعت...

400,000 تومان

دستگاه کمک تنفسی

ایشان سرپرست خانواده 4نفره است ،شغلش کارگری بوده ،مدتی قبل دچار بیماری...

2,600,000 تومان

ساير تجهيزات پزشکي

این مادر 85سال دارد بیمار واز کار افتاده است ،زخم بستر دارد دختر مجرد ...

670,000 تومان

پوشک بزرگسال(پوشینه)

این مادر 85سال دارد بیمار واز کار افتاده است ،زخم بستر دارد دختر مجرد ...

400,000 تومان

اعضای این مرکز

کاربر

امین امینی کیا

امین امینی کیا

امین امینی کیا

نظرات مرکز