مرکز

خیریه الحان

تهران اتوبان محلاتی بلوار شاد پ 11 تک زنگ

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

خیریه الحان

توضیحی ثبت نشده است

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

تعمیر و اجاره خانه

پدر سرپرست خانواده است که به همراه همسر و 5 فرزندش زندگی می کند. مرد ب...

13,000,000 تومان

ماشین لباسشویی

مادر پیری که تنها زندگی می کند، همسرش فوت شده و فرزندی ندارد که ازش ح...

6,700,000 تومان

تلویزیون

خانم سرپرست خانواده ، که از همسرش جدا شده است و برای گذراندن زندگی در ...

5,000,000 تومان

مواد غذایی

مددجو توان تامین مواد غذایی و گوشت ندارد و در نظر داریم برایشان گوشت ت...

450,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

مددجو توان تامین مواد غذایی و گوشت ندارد و در نظر داریم برایشان گوشت ت...

450,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

مددجو توان تامین مواد غذایی و گوشت ندارد و در نظر داریم برایشان گوشت ت...

310,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

اعضای این مرکز

فائزه  مهرورز

فائزه مهرورز

خیریه ی  الحان

خیریه ی الحان

کاربر

زهرا قدیانی

نظرات مرکز