مرکز

موسسه خیریه ام البنین مورموری

ایلام. شهرستان آبدانان. روستای کلات مورموری

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

موسسه خیریه ام البنین مورموری

توضیحی ثبت نشده است

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

خدمات پزشکی خون و ان...

مددجو دختر جوانی از اهالی یکی از روستاهای استان ایلام میباشد این مددجو...

20,000,000 تومان

مواد غذایی

مددجو دختری که چندین ساله پدرو مادرش فوت کردند و تنها زندگی میکند این ...

1,000,000 تومان

مواد غذایی

مددجو دارای دو فرزند کوچک و اجاره نشین می‌باشد. این مددجو جز یارانه هی...

1,000,000 تومان

مواد غذایی

مددجوی قصه ما دختری جوان داری یک فرزند کوچک میباشد شوهر این مددجو براث...

1,000,000 تومان

مواد غذایی

مددجوی قصه ما دختری که تنها زندگی میکند، که حدود ۱۲ساله پدرومادرش فوت ...

1,000,000 تومان

مواد غذایی

مددجو زنی میان سال داری سه فرزند دختر میباشد این مددجو ازشوهرش چندین س...

1,000,000 تومان

اعضای این مرکز

نظرات مرکز