مرکز

موسسه خیریه ام البنین مورموری

ایلام. شهرستان آبدانان. روستای کلات مورموری

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

موسسه خیریه ام البنین مورموری

توضیحی ثبت نشده است

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

اشتغال زایی

مددجو پسری عضو خانواده ای ۷ نفره میباشد وپدرشان کهولت سن داردوبیمار می...

6,000,000 تومان

یخچال و فریزر

مددجو داری سه فرزند کوچک و مستاجر میباشد و از ناحیه کمر دچار پارگی دیس...

3,000,000 تومان

اشتغال زایی

مددجو داری دوفرزند و شوهری مریض میباشد از آنجائی که این مددجو فاقد شغل...

5,000,000 تومان

لوازم تحریر

مددجو پسری در کلاس ششم که از لحاظ مالی رنج میبرن و پدرش فاقد شغل و درآ...

200,000 تومان

کولر و پنکه

مددجو معتاد بوده که پس از مراجعه به کمپ اعتیاد این بیماری را ترک کرده ...

6,000,000 تومان

مواد غذایی

مددجویی داری هفت فرزند کوچک است و به علت شیوع بیماری کرونا فاقد شغل و ...

400,000 تومان

اعضای این مرکز

کاربر

گلناز جمشیدی

نظرات مرکز