خیریه حضرت زهرا (مسجد مرتضی علی)

خیریه حضرت زهرا (مسجد مرتضی علی)

تهران ، ری ، جوانمرد قصاب ، خیابان شهید عیدی ، پلاک9 ، مسجد مرتضی علی(ع)

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

عکس مرکز
عکس مرکز
عکس مرکز
عکس مرکز
عکس مرکز

خیریه حضرت زهرا (مسجد مرتضی علی)

خیریه حضرت زهرا واقع در مسجد مرتضی علی جوانمرد قصاب ، سبدهای کالا(معیشتی) ، کمک اجاره ، جهیزیه و ...

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

یخچال و فریزر

مادر بعد از فوت همسر برای تهیه جهیزیه تنها دخترش برای پرداخت اقساط و ت...

4,150,000 تومان

یخچال و فریزر

مادر سرپرست خانوار است، به دلیل اعتیاد همسر، از همسر جدا شدند و به همر...

4,150,000 تومان

انجام شد

مواد غذایی

این خانواده به دلیل مشکلات مالی و تامین نشدن نیازهای زندگی نیاز به کمک...

300,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

این خانواده به دلیل مشکلات مالی و تامین نشدن نیازهای زندگی نیاز به کمک...

300,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

این خانواده به دلیل مشکلات مالی و تامین نشدن نیازهای زندگی نیاز به کمک...

300,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

این خانواده به دلیل مشکلات مالی و تامین نشدن نیازهای زندگی نیاز به کمک...

300,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

اعضای این مرکز

مهدی نعمتی

مهدی نعمتی

کاربر

عباس مهری

نظرات مرکز