گروه جهادگران ویلاشهر

گروه جهادگران ویلاشهر

نجف آباد ویلاشهر مسجد قبا

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

عکس مرکز
عکس مرکز

گروه جهادگران ویلاشهر

تهیه و توزیع موادغذایی،تهیه قسمتی از جهیزیه،مشاوره،کارهای عمرانی و...

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

زنانه

مردخانواده کارگرساده است دارای همسرویک فرزنددختر12ساله است حدودیک سال ...

500,000 تومان

مواد غذایی

مردخانواده کارگرساده است دارای همسرویک فرزنددختر12ساله است حدودیک سال ...

500,000 تومان

تبلت

مردخانواده کارگرساده است دارای همسرویک فرزنددختر12ساله است حدودیک سال ...

4,000,000 تومان

ساير تجهيزات پزشکي

مردخانواده پاکبان شهرداری وقراردادی است همسرویک فرزنددختردارد همسرایشا...

3,000,000 تومان

ساير تجهيزات پزشکي

مرد خانواده فوت کرده سه فرزند دختردارد دوتاشون ازدواج کرده یکی شون بای...

5,000,000 تومان

تبلت

مردخانواده دارای همسرودوفرزندپسرودختراست کارگرساده است بیمه نیست فرزند...

3,500,000 تومان

اعضای این مرکز

حمیدرضا رهی

حمیدرضا رهی

نظرات مرکز