مرکز

مرکز نیکوکاری کریم اهل بیت (ع)

میدان الغدیر .بلوار شهید مطهری.جنب نمایشگاه اتومبیل سبزبخت

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

مرکز نیکوکاری کریم اهل بیت (ع)

توانمند سازی مددجویان و اشتغالزایی تا حد عدم نیاز به کمک

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

فرش و گلیم

خانواده ای بی سرپرست و بدون درآمد با دو فرزند کوچک که مادر خانواده به ...

4,000,000 تومان

یخچال و فریزر

خانواده ای که به علت بیماری شوهر ، خانم خانه مسئول مخارج است . خانم خا...

5,000,000 تومان

بخاری

خانواده ای بی سرپرست و بدون درآمد با دو فرزند کوچک که مادر خانواده به ...

1,200,000 تومان

انجام شد

اعضای این مرکز

کاربر

حسین صفی ده نایبی

رضا محمودزاده

رضا محمودزاده

نظرات مرکز