خیریه طلاب شهرستان تیران و کرون

خیریه طلاب شهرستان تیران و کرون

8531844940

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

عکس مرکز
عکس مرکز
عکس مرکز
عکس مرکز
عکس مرکز

خیریه طلاب شهرستان تیران و کرون

1. فعالیت های عمرانی و سازندگی 2. هزینه های درمانی 3. بسته های معیشتی 4. هزینه های تحصیلی 5. هزینه های جهیزیه 6. اشتغال زایی

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

جهیزیه

مددجو دختر خانمی هستند که مدت خیلی زیادی است ازدواج کرده اند اما به دل...

15,000,000 تومان

تعمیر و اجاره خانه

خانواده ای ساکن یکی از روستاهای بسیار محروم کشور واقع در مرز بین استان...

15,000,000 تومان

تعمیر و اجاره خانه

مددجو خانمی هستند بیمار و ساکن یکی از روستاهای به شدت محروم مرکز کشور ...

15,000,000 تومان

اجاق گاز

مددجو خانمی هستند بیمار ( ایشان به دلیل وضعیت جسمانی خود توانایی کارکر...

2,300,000 تومان

یخچال و فریزر

مددجو خانمی هستند بسیار شریف و با آبرو که شوهرشان سالها پیش به رحمت خد...

7,000,000 تومان

انجام شد

اجاق گاز

مددجو ( پدر خانواده ) فردی آبرومند و شریف هستند که متاسفانه به دلایل ب...

2,300,000 تومان

اعضای این مرکز

حسین دادخواه

حسین دادخواه

محمدرضا جهانبخش

محمدرضا جهانبخش

کاربر

عبدالحسین خسروی

نظرات مرکز