گلریزون های پر طرفدار

گلریزون های پر طرفدار

شهید ابراهیم  هادی

اجاره منزل

سرپرست این خانواده خانمی است که به علت اعتیاد همسر از ایشان جدا شده و سرپرستی پسر ۱۰ ساله اش را بر ع...

2,298,000 تومان

از 2,800,000 تومان

33 نفر مشارکت کننده

گروه جهادگران ویلاشهر

ساخت اتاق ودستشویی

مرد خانواده جوانی است که در سه ماهگی دچار تشنج شده و متأسفانه وضعیت او وخیم شده و از ناحیه گردن فلج ...

340,000 تومان

از 10,000,000 تومان

9 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

یخچال فریزر

سرپرست در زندان به سر میبرد و مادر خانواده شغل کم در آمدی دارند که حداکثر کفاف اجاره خانه را میدهد و...

760,000 تومان

از 6,500,000 تومان

5 نفر مشارکت کننده

شهید ابراهیم هادی

یخچال فریزر

مادر بعد از فوت همسر برای تهیه جهیزیه تنها دخترش برای پرداخت اقساط و تهیه نیازهای زندگی با مشکلات زی...

2,434,500 تومان

از 4,150,000 تومان

62 نفر مشارکت کننده

گروه جهادگران ویلاشهر

موادغذایی

خانمی باپسرسه ساله زندگی میکند که متأسفانه همسرش بخاطرخطایی به ۱۲سال زندان و ۱۲۰میلیون تومان جریمه م...

150,000 تومان

از 400,000 تومان

4 نفر مشارکت کننده

جابر عباسیان

کرایه خانه

این خانم از همسر خود جدا شدند و همراه با تنها فرزند خود در منزل استیجاری زندگی میکنند و با توجه به م...

710,000 تومان

از 1,950,000 تومان

12 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

سبد غذایی

سرپرست خانواده سالمند، از کارافتاده و بیمار می باشد. همسرش هم دچار بیماری شدید می باشد. درآمدشان از ...

50,000 تومان

از 300,000 تومان

3 نفر مشارکت کننده

گروه جهادگران ویلاشهر

کیسه کلستومی

خانمی که متأسفانه همسرش فوت کرده ویک دخترسرطانی دارد وخودش هم چهارنوع سرطان گرفته وعمل کرده وهم اکنو...

297,000 تومان

از 3,000,000 تومان

2 نفر مشارکت کننده