گلریزون های پر طرفدار

گلریزون های پر طرفدار

گلریزون کننده

یخچال

صدایش می زنند فاطمه. اهل یکی از روستاهای تربت خراسان جنوبی است و مادر بعد از جدا شدن از پدر با مردی ...

1,715,000 تومان

از 2,800,000 تومان

38 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

نیاز اجاره خانه

سرپرست خانواده می باشد که به دلیل عدم تامین مخارج زندگی و پول اجاره صاحب ملک پول پیش را به عنوان اجا...

613,000 تومان

از 10,000,000 تومان

23 نفر مشارکت کننده

محمد   دهقانی شورکی

هزینه تعمیر منزل نیازمندان

این خانم 60 ساله 25 سال است که 8 فرزند خود را به تنهایی و با سختی بزرگ کرده است. جدای از مشکلات جسمی...

483,000 تومان

از 5,000,000 تومان

18 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

کمک هزینه اشتغالزایی

از وقتی پدر خانواده فوت شده است مسئولیت خانواده بر عهده ایشان بوده متاسفانه اخیرا تصادف کرده و از نا...

4,725,000 تومان

از 5,000,000 تومان

11 نفر مشارکت کننده

سعید شبیهی

آبگرمکن

مددجو پیر زن سالخورده و بیمار که به تنهایی در منزل کهنه و قدیمی با بافت کاهگلی زندگی میکند، از کار ا...

460,000 تومان

از 1,000,000 تومان

4 نفر مشارکت کننده

مرکز نیکوکاری بشری

تلویزیون برای زوج جوان

این خانواده نوپا به دلیل مشکلات مالی از جمله اجاره خانه که به میزان نصف حقوق ماهیانه مرد خانواده است...

1,785,000 تومان

از 2,000,000 تومان

37 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

جهیزیه

مددجو دختری است که در بچگی مادرش او را رها کرده و پدرش هم فوت شده و تا پیش از آن که با همسرش عقد کند...

796,000 تومان

از 6,000,000 تومان

2 نفر مشارکت کننده