گلریزون های پر طرفدار

گلریزون های پر طرفدار

گلریزون کننده

بالابر حمل بیمار قطع نخاع

سرپرست خانواده چند سال پیش به علت تصادف شدید دچار قطع نخاع شده و قادر به حرکت کردن نیست. با پیگیری و...

7,421,000 تومان

از 10,000,000 تومان

45 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

جهیزیه

دختر خانمی که چند سال پیش پدر و مادرش را از دست داد و با مادربزرگش زندگی می‌کند ، بیکار است و تنها ...

1,165,000 تومان

از 6,000,000 تومان

34 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

جهیزیه

این خانم حدود میانسال می باشد و از ناحیه پا معلول می باشد. پدر و مادر هر دو فوت کرده است. در منزل عم...

3,070,000 تومان

از 5,000,000 تومان

12 نفر مشارکت کننده

محمد  طیبی

هزینه تحصیل فرزند

خانمی سرپرست خانواده همسرشان فوت کرده مستاجر و منزلشان توسط یکی از خیرین اجاره شده و در اختیار ایشون...

240,000 تومان

از 300,000 تومان

10 نفر مشارکت کننده

خیریه مجازی هم سایه

اشتغالزایی

مدد جو خانمی هست دارای پدری پیر و از کار افتاده و مادری مریض که جز یارانه نقدی دولت و مستمری کمیته ا...

2,088,000 تومان

از 5,000,000 تومان

19 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

هزینه NICU

بیمار نوزادیست که نارس متولد شده و حدود یک هفته در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بستری بوده. پدر و ماد...

556,000 تومان

از 2,626,000 تومان

4 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

سمعک

مددجو 13 سال دارد و 40 درصد یک گوش و 60 درصد گوش دیگر شنوایی ندارد.ایشان با مادر و برادر خود زندگی م...

1,392,000 تومان

از 3,500,000 تومان

4 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

جهیزیه

دختر خانمی از خانواده ای فقیر که پدرش کارگر بوده و الان به خاطر دیسک کمر زمین گیر شده و سه خواهر دار...

3,060,000 تومان

از 6,000,000 تومان

18 نفر مشارکت کننده