همه ی گلریزون ها

کمک هزینه جهیزیه

فرزند یتیمی که اکنون سرپرست خانواده است ، از خواهر مریضش مراقبت میکند و یاور مادر است و در شرایط مال...

82 نفر مشارکت کننده

مشارکت میکنم

کمک هزینه اشتغال

نامبرده یتیم است و سرپرستی خواهرش رابرعهده دارد نامبرده مغازه انگشتر سازی داشته که سیل اخیر وسایل کا...

11 نفر مشارکت کننده

مشارکت میکنم

بسته غذایی

سرپرست خانوار کارگر میباشد. مستاجر هستند دارای فرزند 3 قلو هستند و یکی از فرزندان مشکل شنوایی دارد و...

11 نفر مشارکت کننده

مشارکت میکنم

کمک هزینه اشتغال

پدر خانواده فوت کرده است و مادر سرپرست خانواده شده است و خرجی 2 فرزند خود را میدهد و شغل مناسبی هم ن...

21 نفر مشارکت کننده

مشارکت میکنم

کمک به خود اشتغالی

خانم سرپرست خانواری که مدتی درگیر بیماری فرزندش و مشکلات تخلیه‌ی چشم او بوده، حالا برای داشتن یک زند...

12 نفر مشارکت کننده

مشارکت میکنم

دارو

همسر خانواده دارای بیماری دیابت می باشد و انسولین تزریق می کند و همچنین به واسطه بیماری قلبی از دارو...

3 نفر مشارکت کننده

مشارکت میکنم

هزینه ثبتنام در دانشگاه

دختر روستایی که امسال در دانشگاه دولتی شهر قبول شده و حالا برای ثبتنام حتی توان پرداخت پول خوابگاه ر...

2 نفر مشارکت کننده

مشارکت میکنم

درخواست جهزیه

این دختر خانم که مدت دو سال هست که از تاریخ عقد گذشته ولی متاسفانه به دلیل شرایط مالی خانواده و بیک...

2 نفر مشارکت کننده

مشارکت میکنم

-->