گلریزون های پر طرفدار

گلریزون های پر طرفدار

خیریه مجازی هم سایه

اشتغالزایی

فاطمه خانم سرپرست خانواده میباشد. شوهرش فوت کرده. سه فرزند کوچک دارد. به سختی معیشت و امرار معاش میک...

2,903,000 تومان

از 4,000,000 تومان

23 نفر مشارکت کننده

شهید ابراهیم  هادی

جهیزیه

دختر خانمی 20 ساله هستند که پدرشان دچار اعتیاد و مادرشان در شرکت بازیافت زباله کار میکنند با حقوقی ک...

5,081,000 تومان

از 8,000,000 تومان

33 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

جهیزیه

فرشته خانم دختر خانواده ای است که از نظر مالی فقیر هستند وپدر در آمد کافی ندارند پدر از کار افتاده و...

3,761,000 تومان

از 10,000,000 تومان

16 نفر مشارکت کننده

خیریه مجازی همسایه

ماشین لباسشویی

خانمی 33 ساله که همسرش فوت کرده و نزد پدر و مادر مسن و بیمار (پدرش سکته و مادرش عمل قلب باز کرده) در...

4,592,000 تومان

از 5,000,000 تومان

5 نفر مشارکت کننده

شهید ابراهیم هادی

کمک هزینه اشتغالزایی

سرپرست خانوار کارگر کم درآمد می باشد تنها منبع درآمدشان یارانه می باشد با کمک خیرین جهت راه اندازی م...

428,000 تومان

از 2,000,000 تومان

6 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

کمک هزینه اشتغالزایی جهت ایجاد نانوایی سنتی

طبق بازدید انجام شده از طریق عوامل مرکز نیکوکاری مسجد ابوذر ایشان به همراه پدرشان زندگی می کنند پدرش...

5,825,000 تومان

از 10,000,000 تومان

2 نفر مشارکت کننده

مریم احمدی

بخاری

خانواده ۵ نفره هستند، سرپرست ثبات اخلاقی ندارد گاهی ترک منزل میکند شغلش سبزی فروشی است.همسر ایشان به...

504,000 تومان

از 1,500,000 تومان

19 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

سبدغذایی

خانواده بسیار ضعیف و با سرپرست سالمند و بیمار می باشد. همسرش نیز بیمار است. یک فرزند پسر معلول دارند...

136,000 تومان

از 500,000 تومان

9 نفر مشارکت کننده