گلریزون های پر طرفدار

گلریزون های پر طرفدار

شهید ابراهیم هادی

جهیزیه

پدر خانواده به دلیل اعتیاد به موارد مخدر حدود 15 سال است که خانواده را ترک کرده و به شهرستان نزد خان...

2,264,000 تومان

از 10,000,000 تومان

39 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

آب گرمکن

پدر خانواده فوت شده، مادر خانواده با 3 فرزند کوچکش زندگی می کند. مادر خانواده روز شب را بر سر زمین ه...

1,232,000 تومان

از 1,600,000 تومان

22 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

ماشین لباسشویی

پدر خانواده دچار ناتوانی جسمی ومادر دچار سوختگی از ناحیه دست و بازو می باشند این خانواده پسربچه ای ...

3,582,000 تومان

از 5,000,000 تومان

67 نفر مشارکت کننده

شهید ابراهیم  هادی

بخاری

ایشان سرپرست خانواده 3نفره است. شغلش کارگری است. همسرش بیماری قلبی دارد. درامدشان از یارانه است. بیک...

292,000 تومان

از 550,000 تومان

10 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

گاز برای جهیزیه

مرد جوان 8 ماه که ازدواج کرده و شغلش کارگری می باشد در کنار خانواده خودش به خانواده پدرش هم کمک کرده...

744,000 تومان

از 2,000,000 تومان

8 نفر مشارکت کننده

شهید ابراهیم  هادی

بخاری

صدیقه سرپرست خانواده است معلولیت دارد قبلا کارگر نانوایی بوده است مدتی است توانایی کار ندارد یک فرزن...

150,000 تومان

از 1,500,000 تومان

8 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

یخچال

پدر خانواده همراه با 4 فرزند دختر که در کپر هم زندگی می کنند. قبلا هم کشاورز بوده و الان بدلیل بیمار...

1,170,000 تومان

از 6,000,000 تومان

4 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

بیمارپروانه ای (ای بی)

مردخانواده پاکبان شهرداری وقراردادی است همسرویک فرزنددختردارد همسرایشان دچاربیماری پروانه ای (ای بی)...

1,246,000 تومان

از 3,000,000 تومان

13 نفر مشارکت کننده