گلریزون های پر طرفدار

گلریزون های پر طرفدار

خیریه مجازی هم سایه

تلویزیون

خانم سرپرست خانواده ، که از همسرش جدا شده است و برای گذراندن زندگی در خانه های مردم کار خدماتی انجام...

4,487,000 تومان

از 5,000,000 تومان

33 نفر مشارکت کننده

حسین دادخواه

ساخت و تکمیل مسکن

خانواده ای ساکن یکی از روستاهای بسیار محروم کشور واقع در مرز بین استان اصفهان و شهرکرد هستند. پدر خا...

1,070,000 تومان

از 15,000,000 تومان

29 نفر مشارکت کننده

فائزه  مهرورز

ماشین لباسشویی اتوماتیک

مادر پیری که تنها زندگی می کند، همسرش فوت شده و فرزندی ندارد که ازش حمایت کند، شرایط جسمی مناسبی ند...

5,800,000 تومان

از 6,700,000 تومان

15 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

جهیزیه

زینب خانم در یک خانواده پرجمعیت وفقیری زندگی میکند وپدر فقیرکارگر است ودارای ۶ فرزند دختر وپسر است ...

6,825,000 تومان

از 10,000,000 تومان

14 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

اشتغالزایی

مددجوی قصه ما دختری دارای سه فرزند کوچک و اجاره نشین میباشد و جز یارانه هیچ منبع درآمدی ندارن واز لح...

2,700,000 تومان

از 9,000,000 تومان

11 نفر مشارکت کننده

عبدالحسین مسلمی

اجاق گاز

مادر ماجرای خانواده ما در یکی از روستاهای محروم منطقه سیستان زندگی میکند بعد از ۹سال زندگی متاسفانه ...

1,070,000 تومان

از 2,000,000 تومان

8 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

تهیه کولر جهت خانواده نیازمند در منطقه محروم ومرزی

پدر ومادر قصه ما هردو بیمارند ومشکل قلبی دارند پدر از کار افتاده است وتنها درامد خانواده از یارنه می...

190,000 تومان

از 4,000,000 تومان

8 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

جهیزیه

سرپرست خانواده کارگر روز مزد می باشد و تعداد 6نفر تحت پوشش این سرپرست می باشد. با توجه به وضعیت درآ...

0 تومان

از 10,000,000 تومان

33 نفر مشارکت کننده