گلریزون های پر طرفدار

گلریزون های پر طرفدار

غلامرضا قاسمیان

تعمیر

خانواده ای با 4 فرزند هستند که در روستایی نزدیک بهشت زهرا زندگی میکنند. مالکی زمین خود را به ایشان د...

12,626,000 تومان

از 15,000,000 تومان

58 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

جهیزیه

زهرا خانم در کودکی پدر خود را از دست داده و با مادر زندگی میکرد که‌ در اوایل کرونا مادر نیز بر اثر ک...

1,187,000 تومان

از 10,000,000 تومان

18 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

تبلت

پدر سرپرست خانواده است و با جمع آوری ضایعات کسب درآمد میکند تا مایحتاج زندگی تامین کند، با توجه به و...

2,445,000 تومان

از 3,000,000 تومان

3 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

جهیزیه

زینب خانم در یک خانواده پرجمعیت وفقیری زندگی میکند وپدر فقیرکارگر است ودارای ۶ فرزند دختر وپسر است ...

774,000 تومان

از 10,000,000 تومان

3 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

چرخ خیاطی

این مادر همسرشان پیر وناتوان می باشد و یک دختر محصل هم دارد که فقط از یارانه امرار معاش می کنند با ا...

2,804,000 تومان

از 8,000,000 تومان

14 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

یخچال

سرپرست خانواده فوت شده اند و در حال حاضر مادر خانواده سرپرست هستند که ایشان نیز ناراحتی قلبی دارند و...

461,000 تومان

از 2,000,000 تومان

9 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

ویلچر

خانواده پنج نفره هستند که ۳تا بیمار دوتا دختر فلج مغزی ومادربزرگ بچه ها آلزایمر وناراحتی قلبی دارد ک...

1,319,000 تومان

از 9,000,000 تومان

8 نفر مشارکت کننده

گلریزون کننده

پرداخت اجاره

سرپرست خانمی هستند که همسرشون فوت کرده دارای سه فرزند(یک پسرودودختر)میباشدهزینه زندگی راازطریق کاردر...

2,617,000 تومان

از 6,000,000 تومان

61 نفر مشارکت کننده