ساخت مدرسه برای روستای پنجی بوک در استان سیستان و بلوچستان

تا به حال صدای بی صدای فریاد کودکان بی شناسنامه با دستان کوچک پینه بسته را، کنار هیزم های سوخته و تخته سیاه قدیمی در سرمای زمستان شنیده اید؟ اینجا هیچکس نمیداند زندگی کردن با یک دست لباس یعنی چه؟ کلاس درس زیر درخت بدون سرپناه یعنی چه؟ نشستن روی قالیچه پاره و درس خواندن یعنی چه؟ ترس ازدست دادن خواهر یا برادر متولد نشده در مسیر این روستای دور از همه چیز و همه جا یعنی چه؟ عجب تناقضی است سرما برای بچه های شهر در کنار پاهای یخ زده ی کودکان روستاهای دورافتاده ... بچه‌هایی که زیر درخت‌های سرمازده‌ی زمستان درس می‌خوانند رویاهای بزرگی برای آباد کردن روستاهایشان در سر دارند. بیایید سنگینی بی تفاوتی مسئولین زمین گیرشان نکنند، خودمان باید به خودمان کمک کنیم بیایید ریا کنیم و صدای بچه های روستای پنچی بوک باشیم. برای ساختن مدرسه به 500 میلیون تومان نیاز داریم. ما با ساختن می توانیم سرپناه باشیم، شناسنامه باشیم، مدرسه باشیم، امید و آرزوهای پشت لبخند بچه ها باشیم، حتی معجزه باشیم برای دستانی پر از خواهش...

تلفن روابط عمومی کمپین : 77638341

کل مبلغ جمع آوری شده تاکنون

52,401,000 تومان با مشارکت 815 نفر

کمک نقدی

کمک نقدی به این کمپین غیر فعال است

پرداخت به کمک گلریزون

کل مبلغ جمع شده توسط
گلریزون کنندگان 2,014,000 تومان با مشارکت 76 نفر

مبلغ بدون اختصاص

مبلغ جمع‌آوری شده هنوز به نیازمندی‌های مورد نظر اختصاص داده نشده است

گلریزون کنندگان
هادی

شهید ابراهیم هادی

1,079,000 تومان

با مشارکت 52 نفر

علویان

مریم السادات علویان

400,000 تومان

با مشارکت 3 نفر

حمایت کار

حامد حمایت کار

220,000 تومان

با مشارکت 7 نفر

محتاج دعا

بنده گنهکار محتاج دعا

115,000 تومان

با مشارکت 5 نفر

قارا

محمد قارا

90,000 تومان

با مشارکت 3 نفر