کمک به تجهیز مراکز درمانی

ایرانِ ما، در بحران فراگیر شدن بیماری کرونا، تشنه‌ی دستان حمایت‌گری است که درست شبیه آنتی‌ویروس، ریه‌های کشور را از کوید نوزده و تمام غمی که با خود آورده، پاک کند. سایه با کمک شما، به تجهیز مراکز درمانی کمک می‌کند تا کنترل بیماری بهتر صورت گیرد و بعد از روزهای سخت کرونایی، بهار زیبایی را در آغوشِ سلامتیِ عزیزانمان تجربه کنیم.

تلفن روابط عمومی کمپین : 77638341

کل مبلغ جمع آوری شده تاکنون

23,980,000 تومان با مشارکت 351 نفر

کمک نقدی

کمک نقدی به این کمپین غیر فعال است

پرداخت به کمک گلریزون

کل مبلغ جمع شده توسط
گلریزون کنندگان 1,962,000 تومان با مشارکت 47 نفر

مبلغ بدون اختصاص

مبلغ جمع‌آوری شده هنوز به نیازمندی‌های مورد نظر اختصاص داده نشده است

گلریزون کنندگان
عکس کاربر

کاربر میهمان

690,000 تومان

با مشارکت 6 نفر

غفوری

سید حسین غفوری

250,000 تومان

با مشارکت 4 نفر

هادی

شهید ابراهیم هادی

240,000 تومان

با مشارکت 15 نفر

عکس کاربر

مهران درخشنده پور

150,000 تومان

با مشارکت 1 نفر

عکس کاربر

مریم السادات علویان

150,000 تومان

با مشارکت 3 نفر