گزارش کمپین کرونآغوش

این کمپین با هدف تجهیز مراکز درمانی در دوران کرونا انجام شد و با کمک های شما همراهان سایه، با مبلغ جمع آوری شده دو دستگاه ساکشن جراحی پرتابل که از ملزومات درمان بیماران ریوی و کرونایی است تهیه شد و در اختیار بیمارستان بهارلوی تهران قرار گرفت. در نظر است با عبور از دوران اوج بیماری کرونا و رفع نیاز مراکز درمانی به ساکشن پرتابل با مشورت متخصصان حوزه درمان هم‌چنان از این دستگاه‌ها که با نیت خیرخواهانه شما خریداری شده در راستای درمان بیماران محروم در حوزه های دیگری نیز استفاده گردد.

تلفن روابط عمومی کمپین : 77638341

کل مبلغ جمع آوری شده تاکنون

23,980,000 تومان با مشارکت 351 نفر

کمک نقدی

کمک نقدی به این کمپین غیر فعال است

پرداخت به کمک گلریزون

کل مبلغ جمع شده توسط
گلریزون کنندگان 1,962,000 تومان با مشارکت 47 نفر

مبلغ بدون اختصاص

مبلغ جمع‌آوری شده هنوز به نیازمندی‌های مورد نظر اختصاص داده نشده است

گلریزون کنندگان
عکس کاربر

کاربر میهمان

690,000 تومان

با مشارکت 6 نفر

غفوری

سید حسین غفوری

250,000 تومان

با مشارکت 4 نفر

هادی

شهید ابراهیم هادی

240,000 تومان

با مشارکت 15 نفر

عکس کاربر

مهران درخشنده پور

150,000 تومان

با مشارکت 1 نفر

عکس کاربر

مریم السادات علویان

150,000 تومان

با مشارکت 3 نفر