شما توسط «اکبر عیسی یگانه» به این گلریزون دعوت شده اید

تلویزیون


آدرس مرکز: گیلانغرب خیابان شهدا روبه روی تعلیم رانندگی فرهاد
دسته بندی:تلویزیون
انجام شد

مبلغ معادل:

700,000 تومان

ftp/Problem/problem_gallery_637332813504790545.jpg

مددجو به همراه مادر و خواهرش زندگی میکند ودرامدی ندارد با بازدید از منزلش وضعیت نامناسب از نظر بهداشت و مکان زندگی داشت و در زلزله 97 منزلشان تخریب و بازسازی شد اما از نظر وسایل به یک تلوزیون برای سرگرمی خانواده اش نیاز دارند

مشارکت کنندگان در گلریزون اکبر عیسی یگانه
کاربر

کاربر سایه

45,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

150,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

30,000 تومان

کاربر

زینب دهقانی

10,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

30,000 تومان