شما توسط «شهید ابراهیم هادی» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرس مرکز: لرستان خرم آباد دهستان ازنا سکوند روستای سردارآباد -ساختمان بخشداری
دسته بندی:جهیزیه

مبلغ معادل:

6,000,000 تومان

4,346,000 تومان

مرکز

آل طاها

مرکز ثبت کننده

دختر خانمی از خانواده ای فقیر که پدرش کارگر بوده و الان به خاطر دیسک کمر زمین گیر شده و سه خواهر دارد و خانواده داماد پافشاری می کنند تا زودتر به سرخانه و زندگی خود بروند ولی توان تهیه جهیزیه ندارند و تمکن مالی هم ندارند که حتی به صورت اقساطی جهیزیه بگیرند و نیاز به حمایت دارند تا بتوانند زندگی مشترک خود را آغاز کنند

مبلغ باقی مانده 1,654,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون شهید ابراهیم هادی
حبیبی

محمد حبیبی

10,000 تومان

کاربر

فاطمه قاسمی

1,000 تومان

حاجوی

علی حاجوی

10,000 تومان

کاربر

زهره صلحمیرزایی

20,000 تومان

کاربر

عاشق شهدا

10,000 تومان