شما توسط «آل طاها» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرس مرکز: لرستان خرم آباد دهستان ازنا سکوند روستای سردارآباد -ساختمان بخشداری
دسته بندی:جهیزیه

مبلغ معادل:

6,000,000 تومان

3,710,000 تومان

مرکز

آل طاها

مرکز ثبت کننده

دختر خانمی که چند سال پیش پدر و مادرش را از دست داد و با مادربزرگش زندگی می‌کند ، بیکار است و تنها منبع درامدش مستمری کمیته امداد بود، که به خاطر عقد کردنش چند ماهی هست آن نیز قطع شده نه توانی دارد برای تهیه جهیزیه و نه حامی یا فامیلی که کمکش کند و برای تأمین وسایل مورد نیاز خود نیاز به کمک دارد

مبلغ باقی مانده 2,290,000 تومان

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون آل طاها
کاربر

کاربر میهمان

5,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

5,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

5,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

20,000 تومان