شما توسط «پیمان ریگی» به این گلریزون دعوت شده اید

تلویزیون


آدرس مرکز: بیست متری درخت سبز کوچه دلاوران 3
دسته بندی:تلویزیون

مبلغ معادل:

2,000,000 تومان

908,000 تومان

مرکز

سیده زینب

مرکز ثبت کننده

این زوج در منزلی کوچک زندگی می کنند و مرد خانه چون طلبه هست و درآمد زیادی ندارد و به سختی کفاف زندگی روز مره را می دهد و تمام درآمدشون صرف بازپرداخت اقساط ازدواجشون می شود و خانواده هایشان نیز وضعیت مالی مناسبی ندارند تا بتوانند بیش از این از آن ها حمایت کنند و برای تهیه تلویزیون برای ایشان نیاز به حمایت شما دوستان داریم.

مبلغ باقی مانده 1,092,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون پیمان ریگی
کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

مینا سقایی

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

1,000 تومان