شما توسط «سعید کعب عمیر» به این گلریزون دعوت شده اید

بالابر حمل بیمار قطع نخاع


آدرس مرکز: بیرجند بیست متری اول مدرس
دسته بندی:ساير تجهيزات پزشکي
انجام شد

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

مرکز

ستاد لبخند مهدوی

مرکز ثبت کننده

سرپرست خانواده چند سال پیش به علت تصادف شدید دچار قطع نخاع شده و قادر به حرکت کردن نیست. با پیگیری و کمک خیران تا کنون فقط یک ویلچر برای او تهیه شده است. مشکل قطع نخاع و عدم تحرک باعث ایجاد بیماری های عفونت شدید ادراری، عفونت کلیه و کم خونی شده و علاوه بر درد زیاد، قادر به تامین هزینه دارو های مورد نیاز که اکثرا به صورت آزاد هستند، نیست. هر هفته دو بسته پوشک و هر 2 هفته یک سوند دائم داخلی و کیسه جهت دفع ادرار به صورت آزاد خریداری می شود که این هزینه های سنگینی جز با کمک خیران تامین نمی شود. همسر ایشان به علت مراقبت و پرستاری از ایشان نمیتوانند سر کار بروند. با توجه به عدم توانایی همسرش در جابجایی او برای جلوگیری از زخم بستر و انتقال وی به مطب پزشک نیاز شدید به وسیله ای جهت جابجایی (بالابر بیمار) دارد.

مشارکت کنندگان در گلریزون سعید کعب عمیر
کعب عمیر

سعید کعب عمیر

5,000 تومان

کاربر

پریسا حبیبی

5,000 تومان

کعب عمیر

سعید کعب عمیر

5,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

100,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

3,000 تومان