شما توسط «سید مصطفی علوی» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرس مرکز: جیرفت خیابان شفا روبروی مسجد رقیه س
دسته بندی:جهیزیه

مبلغ معادل:

7,000,000 تومان

4,523,000 تومان

ایشان 2 ماه است که ازدواج کرده و در یکی از روستاهای محروم جنوب کرمان زندگی میکنند. تحت حمایت کمیته امداد است. ایشان و همسرشان دارای مدرک لیسانس و به علت شیوع بیماری کرونا بیکار هستند. لوازم اولیه از جمله کولر و یخچال و گاز خانگی برای شروع زندگیشان را ندارند و اکنون در منزل پدری زندگی میکنند. هر دو خانواده درامدشان از یارانه و کارگری است و توان تهیه جهیزیه را ندارند.

مبلغ باقی مانده 2,477,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون سید مصطفی علوی
مظفرنیا

الهه مظفرنیا

1,000 تومان

کاربر

اویس سلیمانی

20,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

100,000 تومان

کاربر

طاهره انصاری

100,000 تومان

مظفرنیا

الهه مظفرنیا

1,000 تومان