شما توسط «محمد طیبی» به این گلریزون دعوت شده اید

هزینه تحصیل فرزند


آدرس مرکز: تهران میدان خراسان خیابان خاوران خیابان عبدالحسین شیرازی ک شعبانی
دسته بندی:لوازم تحریر
انجام شد

مبلغ معادل:

300,000 تومان

خانمی سرپرست خانواده همسرشان فوت کرده مستاجر و منزلشان توسط یکی از خیرین اجاره شده و در اختیار ایشون قرار گرفته دارای یک فرزند دختر حدود ۱۰ ساله و منبع درآمدی نداشته و در منازل مردم مشغول نظافت بوده که به دلیل شرایط کرونا و اوضاع اقتصادی از هزینه های تحصیل و مخارج زندگی نتونسته بر بیاد و نیاز به کمک خیرین دارد

پاسخ های نیازمند به سوالات مرکز

نياز به لوازم التحرير برای چه جنسيتی داريد؟

دخترانه

نياز به لوازم التحرير در چه مقطعی داريد؟

دبستان

مشارکت کنندگان در گلریزون محمد طیبی
کاربر

کاربر سایه

60,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

کاربر کاربر

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

20,000 تومان

mehman

mary mehman

100,000 تومان