شما توسط «سعید کعب عمیر» به این گلریزون دعوت شده اید

اشتغال زایی


آدرس مرکز: ایلام. شهرستان آبدانان. روستای کلات مورموری
دسته بندی:اشتغال زایی
انجام شد

مبلغ معادل:

5,000,000 تومان

مددجو داری دوفرزند و شوهری مریض میباشد از آنجائی که این مددجو فاقد شغل و درآمد میباشد وشوهرش توانایی کار کردن ندارد و برای راه اندازی یه شغل مناسب (مغازه پوشاک لباس تونیک وشلوار )برای امرار معاش زندگی خانواده و مشغول بودن به این شغل و درامدزایی نیاز مبرم به پول دارد که این شغل را راه اندازی کند امید است با کمک خود این مددجو را یاری نمایید

مشارکت کنندگان در گلریزون سعید کعب عمیر
کاربر

کاربر سایه

1,396,000 تومان

کاربر

مهدی عمان

200,000 تومان

کاربر

سعید کعب عمیر

5,000 تومان

کاربر

روح الله غیاثوند

10,000 تومان

کاربر

سعید کعب عمیر

5,000 تومان