شما توسط «گلناز جمشیدی» به این گلریزون دعوت شده اید

اشتغال زایی


آدرس مرکز: ایلام. شهرستان آبدانان. روستای کلات مورموری
دسته بندی:اشتغال زایی

مبلغ معادل:

5,000,000 تومان

872,000 تومان

مددجو داری دوفرزند و شوهری مریض میباشد از آنجائی که این مددجو فاقد شغل و درآمد میباشد وشوهرش توانایی کار کردن ندارد و برای راه اندازی یه شغل مناسب (مغازه پوشاک لباس تونیک وشلوار )برای امرار معاش زندگی خانواده و مشغول بودن به این شغل و درامدزایی نیاز مبرم به پول دارد که این شغل را راه اندازی کند امید است با کمک خود این مددجو را یاری نمایید

مبلغ باقی مانده 4,128,000 تومان

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون گلناز جمشیدی
کاربر

بتول حسینی

50,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

10,000 تومان

کاربر

بهار عبادی

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

20,000 تومان

کاربر

محمد امینی

500,000 تومان