شما توسط «شهید ابراهیم هادی» به این گلریزون دعوت شده اید

اجاره منزل


آدرس مرکز: تهران میدان خراسان خیابان خاوران خیابان عبدالحسین شیرازی ک شعبانی
دسته بندی:تعمیر و اجاره خانه

مبلغ معادل:

2,800,000 تومان

1,891,000 تومان

سرپرست این خانواده خانمی است که به علت اعتیاد همسر از ایشان جدا شده و سرپرستی پسر ۱۰ ساله اش را بر عهده دارد. این خانم دارای بیماری اعصاب و روان میباشد. قبلا مشغول به کار نظافت منازل بوده و اکنون به علت شیوع بیماری کرونا بیکار شده است. پول پیش منزل ایشان از طرف خیرین تهیه شده و از پس اجاره منزل بر نمی ایند. اجاره خانه ایشان ماهیانه ۷۰۰ هزار تومان میباشد که نیاز به کمک دارد.

مبلغ باقی مانده 909,000 تومان

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون شهید ابراهیم هادی
کاربر

کاربر میهمان

10,000 تومان

کاربر

سمیرا مومیوند

5,000 تومان

hagh

avaye hagh

1,000 تومان

کاربر

عبدالله عبدالله

20,000 تومان

کاربر

حسین سلطانی

20,000 تومان