شما توسط «حامد عباسی» به این گلریزون دعوت شده اید

جراحی چشم


آدرس مرکز: گیلانغرب خیابان شهدا روبه روی تعلیم رانندگی فرهاد
دسته بندی:خدمات چشم پزشکی
انجام شد

مبلغ معادل:

3,000,000 تومان

ایشان مادری تنها وبیمار هستن از ناحیه چشم دچار بیماری شدن و نیازمند جراحی بودن که فرزندنش مقداری از هزینه را جمع اوری کرد ولی کافی نبود ایشان مقداری قرض گرفتن وبرای جراحی در بیمارستان بستری شدن حال که درامدی ندارن و نیازمند پرداخت این قرض هستند ودراین امر هیچ حامی ندارن وفرزند هم از اینکه مدام ایشان را برای مداوا به پزشک میبرد دیگر توان ندارد وازطرفی دیگر توان مالی مناسبی ندارد ایشان نیازمند کمک وحمایت هستند

پاسخ های نیازمند به سوالات مرکز

عنوان بیماری:

جراحی چشم

شرح حال مختصر از وضعیت بیماری:

بیماری چشمی

بارگذاری مدارک پزشکی اعم از خلاصه پرونده بیمارستانی، گزارش مورد تائید پزشک و یا نامه ارجاع:

تصویر نیاز
تصویر نیاز

بارگذاری مدارک تکمیلی اعم از نسخه دارو، آزمایشات، عکس رادیولوژی و ... :

تصویر نیاز

بیمار تحت پوشش چه بیمه ای می باشد؟

بیمه تامین اجتماعی

مشارکت کنندگان در گلریزون حامد عباسی
کاربر

کاربر میهمان

10,000 تومان

مظفرنیا

الهه مظفرنیا

1,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

10,000 تومان

کاربر

سعید دهقانی

50,000 تومان

کاربر

Fatemeh Dehghani

150,000 تومان