شما توسط «عرفان کاظمی» به این گلریزون دعوت شده اید

پوشاک زنانه


آدرس مرکز: استان اصفهان،شهرستان اصفهان،خ امام سجاد (ع) ، خ حضرت قائم دوم (عج)
دسته بندی:زنانه
انجام شد

مبلغ معادل:

200,000 تومان

مرکز

خیرین مردمی اصفهان

مرکز ثبت کننده

پدر خانواده جدا از خانواده زندگی می کند و مادر که سرپرست خانواده می باشد نیز در خانه های دیگران کار میکرده که اکنون با شرایط کرونا خانه نشین شده است و در این شرایط سخت اقتصادی بیش از هر زمان دیگر در مضیقه قرار دارند، در این حد که دختر خانواده قبلا چادر به سر میکرده و اکنون با توجه به بالارفتن هزینه ها حتی لباس مناسب ندارد و هزینه خرید چادر که زینت خود می باشد را ندارند

مشارکت کنندگان در گلریزون عرفان کاظمی
کاربر

انسان شکرگزار گمنام

18,000 تومان

کاربر

مرضیه عالمی

30,000 تومان

کاربر

عرفان کاظمی

100,000 تومان