شما توسط «علیرضا یعقوبی آوینی» به این گلریزون دعوت شده اید

تهیه جهیزیه


آدرس مرکز: شهر نهبندان
دسته بندی:جهیزیه

مبلغ معادل:

8,000,000 تومان

278,000 تومان

خیریه جوانان رضوان

خیریه جوانان رضوان

مرکز ثبت کننده

زهرا خانم قصه ما ساکن یکی از محروم ترین روستاهای کشور می باشد. عضو هیچ نهاد حمایتی نیستند و بیمه ندارند و تنها درامدش یارانه است. پدرشون 5 سال پیش فوت نموده و زهرا خانم یک سال عقد نموده و در آستانه ازدواج می باشد و وضعیت مالی شون بسیار ضعیف است و قراره با کمک شما یه تعداد از اقلام جهیزیه آماده کنیم و بهشون هدیه بدیم

مبلغ باقی مانده 7,722,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون علیرضا یعقوبی آوینی
کاربر

مهدی پریشان

10,000 تومان

کاربر

ن ق

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

2,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

20,000 تومان