شما توسط «خیریه مجازی هم سایه» به این گلریزون دعوت شده اید

دستگاه سبزی خرد کن صنعتی


آدرس مرکز: یاسوج
دسته بندی:اشتغال زایی
انجام شد

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

زنی سرپرست خانوار است از سادات اهل روستاهای خیلی دور افتاده استان که در اوایل امسال همسر شون فوت کردند ایشون دارای سه فرزند سیده تارا 9 ساله سیده بنت الهدی 5 ساله سید تارخ 3 ساله که سرپرستی این خانواده بر عهده مادر خانواده می باشد. تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند و حتی به دلیل فوت پدر خانواده یارانه آنها چند ماه قطع بود و حتی خانه انها در حاشیه شهر یاسوج هست اجاره نشین هستند و توانایی پرداخت اجاره خونه خود رو هم ندارند تصمیم گرفتیم برای توانمند سازی این خانواده سید و برای حفط ابروی این خانواده برای انها اشتغال ایجاد کنیم که با خرید سبزی و بسته بندی کردن آنها و فروش بسته های سبزی منبع در آمدی برای این خانواده باشه.

مشارکت کنندگان در گلریزون خیریه مجازی هم سایه
کاربر

هانیه زیوری

100,000 تومان

کاربر

محمدرضا سبعوسیان

100,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان