شما توسط «گروه جهادگران ویلاشهر» به این گلریزون دعوت شده اید

ساخت اتاق ودستشویی


آدرس مرکز: 8581846861
دسته بندی:تعمیر و اجاره خانه

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

741,000 تومان

مرد خانواده جوانی است که در سه ماهگی دچار تشنج شده و متأسفانه وضعیت او وخیم شده و از ناحیه گردن فلج شده و قدرت تکلم درستی ندارد و سیستم عصبی دستانش دچار آسیب شده و به درستی نمی تواند دستش را حرکت داده و یا چیزی جا به جا کند و تمامی دندانهایش ریخته شده و هزینه درمانش زیاد است و تحت پوشش بهزیستی میباشد ولی متأسفانه ماهیانه مبلغ پنجاه هزار تومان به وی پرداخت می شود و در منزل پدرش زندگی می کند. خانم جوانی که از وی چهار سال بزرگتر است و با توجه به بیماری ایشان حاضر به ازدواج با او شده و از ایشان مراقبت میکند و در حال حاضر هم دارای یک فرزند پسر شده اند. چون بصورت مشترک زندگی میکنند قسمتی از منزل نیازبه جداسازی میباشد و برای ساخت اتاق و یک دستشویی نیار به خرید گچ و ماسه و سیمان و درب و پنجره و ... می باشند

مبلغ باقی مانده 9,259,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال

پاسخ های نیازمند به سوالات مرکز

در صورت نیاز به اجاره خانه، تصویر اجاره نامه(با وضوح کامل) را بارگذاری نمایید.

تصویر نیاز
تصویر نیاز
تصویر نیاز
مشارکت کنندگان در گلریزون گروه جهادگران ویلاشهر
کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

100,000 تومان

مظفرنیا

الهه مظفرنیا

1,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

50,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

20,000 تومان