شما توسط «گروه جهادگران ویلاشهر» به این گلریزون دعوت شده اید

ساخت اتاق ودستشویی


آدرس مرکز: 8581846861
دسته بندی:تعمیر و اجاره خانه

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

240,000 تومان

مرد خانواده جوانی است که در سه ماهگی دچار تشنج شده و متأسفانه وضعیت او وخیم شده و از ناحیه گردن فلج شده و قدرت تکلم درستی ندارد و سیستم عصبی دستانش دچار آسیب شده و به درستی نمی تواند دستش را حرکت داده و یا چیزی جا به جا کند و تمامی دندانهایش ریخته شده و هزینه درمانش زیاد است و تحت پوشش بهزیستی میباشد ولی متأسفانه ماهیانه مبلغ پنجاه هزار تومان به وی پرداخت می شود و در منزل پدرش زندگی می کند. خانم جوانی که از وی چهار سال بزرگتر است و با توجه به بیماری ایشان حاضر به ازدواج با او شده و از ایشان مراقبت میکند و در حال حاضر هم دارای یک فرزند پسر شده اند. چون بصورت مشترک زندگی میکنند قسمتی از منزل نیازبه جداسازی میباشد و برای ساخت اتاق و یک دستشویی نیار به خرید گچ و ماسه و سیمان و درب و پنجره و ... می باشند

مبلغ باقی مانده 9,760,000 تومان

تومان
صد هزار ریال

پاسخ های نیازمند به سوالات مرکز

در صورت نیاز به اجاره خانه، تصویر اجاره نامه(با وضوح کامل) را بارگذاری نمایید.

تصویر نیاز
تصویر نیاز
تصویر نیاز
مشارکت کنندگان در گلریزون گروه جهادگران ویلاشهر
رهی

حمیدرضا رهی

40,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

رهی

حمیدرضا رهی

20,000 تومان

رهی

حمیدرضا رهی

40,000 تومان

کاربر

پارسا جواهری فرد

20,000 تومان