شما توسط «شهید ابراهیم هادی» به این گلریزون دعوت شده اید

تلفن همراه


آدرس مرکز: 8581846861
دسته بندی:تبلت

مبلغ معادل:

2,500,000 تومان

1,750,000 تومان

مردخانواده راننده آژانس است ازدواج کرده وهمسرایشان برای کمک هزینه زندگی خیاطی میکندودرحال حاضرحامله میباشد چهارفرزنددارندکه همگی درحال تحصیل هستند ولی بدلیل مخارج سنگین توانایی تهیه گوشی همراه برای ادامه تحصیل فرزندان ندارند

مبلغ باقی مانده 750,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال

پاسخ های نیازمند به سوالات مرکز

گوشی موبایل مورد نیاز از چه نوعی می‌تواند باشد؟

گوشی جدید، لمسی، هوشمند

سطح سلامت گوشی موبایل مورد نیاز چگونه باشد؟

کاملا نو یا در حد نو

مشارکت کنندگان در گلریزون شهید ابراهیم هادی
hagh

avaye hagh

1,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

20,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

13,000 تومان

کمیل

علمدار کمیل

2,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

200,000 تومان