شما توسط «جابر عباسیان» به این گلریزون دعوت شده اید

یخچال و فریزر


آدرس مرکز: بندر دیلم
دسته بندی:یخچال و فریزر

مبلغ معادل:

3,500,000 تومان

492,000 تومان

مرکز

گروه جهادی ثارالله

مرکز ثبت کننده

ایشان سرپرست خانواده هستند و با تنها دختر خود زندگی میکنند تنها راه درآمد آنها از یارانه میباشد و دختر ایشان با نظافت کردن منازل مردم کمک هزینه یی دریافت میکند که یخچال آنها فرسوده بوده و دیگر قابل استفاده نمی باشد و الان نیاز اضطراری به یک یخچال دارند

مبلغ باقی مانده 3,008,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال

پاسخ های نیازمند به سوالات مرکز

یخچال مورد نیاز شما از چه نوعی باشد؟

یخچال و فریزر

یخچال

سطح سلامت یخچال یا فریزر مورد نیاز چگونه باشد؟

سالم اما کارکرده

کاملا نو یا در حد نو

مشارکت کنندگان در گلریزون جابر عباسیان
کاربر

علی میهمان

100,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

40,000 تومان

کاربر

ع ت

150,000 تومان

مظفرنیا

الهه مظفرنیا

2,000 تومان

کاربر

حسین محمدی

10,000 تومان