شما توسط «علی صفایی» به این گلریزون دعوت شده اید

(فوری) جدایی به علت ناتوانی در تامین جهیزیه (خانواده ایتام)


آدرس مرکز: 4971888965
دسته بندی:جهیزیه

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

1,940,000 تومان

پدر خانواده در حالی فوت می کند که مادر خانواده به همراه دو فرزند پسرش که یکی 7 سال داشت و دیگری 3 سال مسئولیت سرپرستی خانواده را باید بر عهده بگیرد با تمام سختی های این سالها با کمک های بسیار زیادی که صورت گرفت یکی از پسرانش را سر و سامان می دهد. (ازدواج می کند) و الان مشغول کار باطری سازی می باشد و درامدش کم است. برادر کوچک تر هم در کنار برادر خود الان مشغول به کاره و درامدش بسیار کم است الان دیگه دو سالی هست که نامزد هستن و روز به روز زندگی سردتر میشه پسره که یتیم بوده و زندگی سختی داشته الان تو فراهم کردن جهیزیه ناتوان مونده حتی خونواده دختر یه خونه هم در اختیارشون گذاشتن تا بتونن برن سر زندگی هر چه سریعتر و بیخیال مراسم عروسی شدن اما برای خرید وسایل اولیه نیاز به کمک دارند

مبلغ باقی مانده 8,060,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون علی صفایی
کاربر

ن ق

10,000 تومان

کاربر

ا ا

11,000 تومان

صفایی

علی صفایی

10,000 تومان

صفایی

علی صفایی

10,000 تومان