شما توسط «سیده محدثه حسینی» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرس مرکز: میدان بهاران خ بهبودی جنوبی پ 68 داخل سرای محله امام سجاد(ع)
دسته بندی:جهیزیه

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

3,761,000 تومان

مرکز

خیریه محلی سجاد

مرکز ثبت کننده

فرشته خانم دختر خانواده ای است که از نظر مالی فقیر هستند وپدر در آمد کافی ندارند پدر از کار افتاده وفاقد شغل ودرآمد است ومادر توان مالی ندارد تا برای دخترش جهیزیه تهیه کند مادر در منازل مردم کار نظافت ونگهداری از سالمند را انجام میدهدودرآمد انچنانی ندارد وخیلی خانواده با آبرویی هستند وبرای خرید جهیزیه نیاز به کمک خیرین دارند.

مبلغ باقی مانده 6,239,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون سیده محدثه حسینی
کاربر

کاربر سایه

40,000 تومان

کاربر

م ک

10,000 تومان

کاربر

سیده محدثه حسینی

62,000 تومان

کاربر

علی بختیاری

10,000 تومان

کاربر

مرضیه حسینی

10,000 تومان