شما توسط «مرکز نیکوکاری بشری » به این گلریزون دعوت شده اید

لباسشویی


آدرس مرکز: قم خیابان امام خمینی جنب بانک پارسیان پلاک121 طبقه دوم مرکز نیکوکاری بشری کد پستی:3718785461
دسته بندی:ماشین لباسشویی

مبلغ معادل:

2,000,000 تومان

1,062,000 تومان

مرکز نیکوکاری بشری

مرکز نیکوکاری بشری

مرکز ثبت کننده

ایشان به همراه همسرشان در یک منزل استیجاری زندگی میکند با توجه به اینکه تازه ازدواج کردن هنوز نتوانستن بعضی از اولیات زندگی (ماشین لباسشویی و.....)رافراهم کنند .به علت ازدواج مجبور شدن برای رهن منزل وخرید وسایل قرض بگیرن هرگز به نیکوکاری دست نخواهیدیافت مگر ان که از انچه دوست می دارید ببخشید

مبلغ باقی مانده 938,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال

پاسخ های نیازمند به سوالات مرکز

لباسشویی مورد نیاز شما از چه نوعی باشد؟

دوقلو

لباسشویی مورد نیاز شما چند کیلویی باشد؟

5 تا 8 کیلو

سطح سلامت ماشین لباسشویی مورد نیاز چگونه باشد؟

کاملا نو یا در حد نو

سالم اما کارکرده

مشارکت کنندگان در گلریزون مرکز نیکوکاری بشری
کاربر

هاشم فدایی

5,000 تومان

کاربر

هاشم فدایی

5,000 تومان

کاربر

هاشم فدایی

5,000 تومان

کاربر

هاشم فدایی

5,000 تومان

کاربر

هاشم فدایی

5,000 تومان