شما توسط «سعید کعب عمیر» به این گلریزون دعوت شده اید

جراحی مثانه


آدرس مرکز: ایلام میدان دادگستری فرودگاه سابق نبش کوچه شهید شیری
دسته بندی:خدمات پزشکی کلیه و مجاری ادراری
انجام شد

مبلغ معادل:

3,000,000 تومان

زینب خانم مادر یک خانواده ۶ نفره است ایشان بیماری مثانه دارند و تحت نظر دکتر هستند همسر زینب سرپرست خانواده است که قبلا معتاد بوده، در حال حاضر کارگر جوشکاری است، زینب به دلیل بیماری مثانه و ضعف جسمی و بیماری اعصاب توانایی کار نداردتوانایی پرداخت هزینه درمانی را ندارند.

پاسخ های نیازمند به سوالات مرکز

عنوان بیماری:

بیماری مثانه

شرح حال مختصر از وضعیت بیماری:

حال عمومی مساعد نیست

بارگذاری مدارک پزشکی اعم از خلاصه پرونده بیمارستانی، گزارش مورد تائید پزشک و یا نامه ارجاع:

تصویر نیاز

بارگذاری مدارک تکمیلی اعم از نسخه دارو، آزمایشات، عکس رادیولوژی و ... :

تصویر نیاز

بیمار تحت پوشش چه بیمه ای می باشد؟

بیمه ندارد

مشارکت کنندگان در گلریزون سعید کعب عمیر
کاربر

سعید کعب عمیر

5,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

100,000 تومان

کاربر

سعید کعب عمیر

5,000 تومان

کاربر

ن ق

10,000 تومان

کاربر

سعید کعب عمیر

5,000 تومان