شما توسط «سیده محدثه حسینی» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرس مرکز: میدان بهاران خ بهبودی جنوبی پ 68 داخل سرای محله امام سجاد(ع)
دسته بندی:جهیزیه

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

6,825,000 تومان

مرکز

خیریه محلی سجاد

مرکز ثبت کننده

زینب خانم در یک خانواده پرجمعیت وفقیری زندگی میکند وپدر فقیرکارگر است ودارای ۶ فرزند دختر وپسر است پدر باتوجه به درآمد کارگری وکمی که دارد اجاره نشین است ودرآمد پایینی داردوزینب خانم را به عقد پسری درآورده است وتوان خریدجهیزیه راندارد وتقاضای عاجزانه کمک رادارد

مبلغ باقی مانده 3,175,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون سیده محدثه حسینی
کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

3,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

بنده ی خدا

40,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

5,000 تومان