شما توسط «عفت خزایی» به این گلریزون دعوت شده اید

ماشین لباس شویی


آدرس مرکز: سرپل ذهاب، بخش قلعه شاهین روستای داربلوط شهیدقاضی پور
دسته بندی:ماشین لباسشویی

مبلغ معادل:

5,000,000 تومان

1,756,000 تومان

پدر سرپرست خانواده است کارگر روزمرد است که به صورت فصلی در بعصلی فصل کار میکنند که جز یارانه درامد دیگه ندارند. وضعیت خانه نیمه کاره است. دو تا فرزند دارد که صبا دخترش حدودا ۲۴ساله معلول جسمی وذهنی میباشد و در روستای مرزی و محروم زندگی میکند. خانواده زود ادراری و نداشتن کنترل خودبرای شستشو لباس درحال حاضرنیازمند ماشین لباس شویی میباشد.

مبلغ باقی مانده 3,244,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال

پاسخ های نیازمند به سوالات مرکز

لباسشویی مورد نیاز شما از چه نوعی باشد؟

اتوماتیک

لباسشویی مورد نیاز شما چند کیلویی باشد؟

5 تا 8 کیلو

سطح سلامت ماشین لباسشویی مورد نیاز چگونه باشد؟

کاملا نو یا در حد نو

مشارکت کنندگان در گلریزون عفت خزایی
کاربر

ن ق

10,000 تومان

کاربر

مریم محققیان

10,000 تومان

کاربر

فهیمه میهمان

100,000 تومان

کاربر

عفت خزایی

20,000 تومان

کاربر

فتانه کاظمی کاشانتوئی

100,000 تومان