شما توسط «گروه جهادی فدائیان مهدی فاطمه (س)» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرس مرکز: شهرضا میدان شهدا خیابان شهید یزدانی کوی ایثار امتداد رودخانه مسجد حسینیه اباعبدالله الحسین«ع»
دسته بندی:جهیزیه

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

سرپرست خانواده کارگر روز مزد می باشد و تعداد 6نفر تحت پوشش این سرپرست می باشد. با توجه به وضعیت درآمد ضعیف خانواده و تعداد زیاد فرزندان،سرپرست خانواده جهت تامین جهیزیه برای فرزند دخترش به شدت دچار مشکل می باشد و دختر ایشان حدود 2 سال است که عقد می باشد .ضمنا همه اعضا در یک اتاق زندگی میکنند و ساختمان محل سکونت فاقد انشعاب گاز می باشد.

مبلغ باقی مانده 10,000,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون گروه جهادی فدائیان مهدی فاطمه (س)
کاربر

mmd sh

337,000 تومان

کاربر

هاشمپور میهمان

100,000 تومان

فدائیان مهدی فاطمه(س)

گروه جهادی فدائیان مهدی فاطمه(س)

10,000 تومان

فدائیان مهدی فاطمه(س)

گروه جهادی فدائیان مهدی فاطمه(س)

10,000 تومان

فدائیان مهدی فاطمه(س)

گروه جهادی فدائیان مهدی فاطمه(س)

10,000 تومان